Zgłaszam chęć przystąpienia do promocji, w ramach której w dniach od 22 maja do 5 czerwca 2021 roku mogę jednorazowo otrzymać dostęp na trzy dni do zasobów Joga Foksal VOD, w celu przekonania się, czy chcę kontynuować odpłatnie praktykę.