Symbol sylaby OM

Mantra OM –
Dlaczego na początku zajęć jogi recytujemy sylabę Om?

Recytacja mantry OM jest symbolicznym oderwaniem się od świata. Ma za zadanie metaforycznie odłączyć umysł od obecnych trosk i skupić uwagę na praktyce. Trzykrotne wypowiedzenie OM na początku sesji, to piękny sposób rozpoczęcia praktyki jogi.

Czym jest mantra OM?

Sylaba „OM” (często zapisywana jako „AUM”) jest dźwiękiem, który jest używany jako mantra podczas medytacji i praktyk duchowych. W hinduizmie, jest uznawane za pierwotny dźwięk, który wybrzmiewał na początku stworzenia wszechświata. Symbolizuje transcendentalne, boskie i wszechobecne pierwiastki.

Mantra „OM” składa się z trzech głosek: A, U i M. Przy czym A i U są w sanskrycie czytane jako przedłużone O.

 • „A” reprezentuje początek, narodziny, początek wszechświata.
 • „U” symbolizuje trwanie, kontynuację, stan pośredni.
 • „M” reprezentuje zakończenie, spoczynek, stan rozwiązania lub całkowitej harmonii.

Razem te trzy dźwięki reprezentują cały cykl istnienia, począwszy od narodzin, poprzez życie i zmiany, aż do spokoju i wewnętrznego spokoju. Według hinduistycznych nauk, mantra „OM” jest bramą do transcendencji, łączącą człowieka z duchowym wymiarem wszechświata.

Jak wygląda symbol OM?

Symbol „OM” jest graficznym przedstawieniem tej mantry. W sanskrycie, piśmie używanym w hinduizmie, symbol ten wygląda jak ॐ. Symbol ten powstał z połączenia ओ (długie o) + ँ (nosowe m). Sylaba OM jest często umieszczana na początku lub na końcu tekstów świętych, modlitw, mandali i wielu innych duchowych przedmiotów.

Znaczenie mantry OM

Mantra OM jest jednym z najważniejszych dźwięków i symboli w hinduizmie, buddyzmie oraz jodze. Jest uważana za jeden z najświętszych dźwięków, a jej znaczenie jest wieloaspektowe i bogate w różnorodne interpretacje.

✓ Ta święta sylaba jest symbolem Boga, Najwyższej Istoty, całkowicie wolnej od cierpień i skutków działania. AUM jest dźwiękiem uniwersalnym (śabda brahman).
✓ Filozofia uważa ten dźwięk za boski, gdyż wibracja dźwięku AUM jest najsubtelniejszym i najwyższym przejawem natury.
✓ Wyraża początek, trwanie, koniec i stan pomiędzy. Te trzy dźwięki są uniwersalne, stanowią nasienie wszystkich słów. Litery a, u, m, symbolizują mowę (vāc), umysł (manas) i tchnienie życia (prana).
✓ AUM jest symbolem pokory, boskości, wzniosłej siły wszechmocy i uniwersalności.
✓ AUM oznacza urzeczywistnienie, wyzwolenie ludzkiego ducha z ograniczeń ciała, umysłu, rozumu i ego. Recytacja i medytacja tej sylaby pozwala osiągnąć połączenie z najwyższym i dostąpić spokoju, wolnego od lęku, rozpadu i śmierci.

Co oznacza OM w jodze?

W kontekście jogi, mantra OM jest często używana na początku i końcu zajęć jogi, aby wprowadzić uczestników w odpowiedni stan umysłu do praktyki jogi. Joga to nie tylko praktyka fizyczna, ale również duchowa, a mantra OM pomaga skoncentrować umysł, odprężyć się a także przygotować do medytacji.

Korzyści z recytowania mantry OM

Mantra „OM” jest uważana za potężne narzędzie medytacyjne, które może przynieść wiele korzyści zarówno fizycznych, jak i duchowych:

 • Powtarzanie mantry „OM” może pomóc w uspokojeniu umysłu i redukcji poziomu stresu i lęku.
 • Skupienie się na dźwięku „OM” może pomóc w poprawie koncentracji i jasności umysłu.
 • Praktyka mantry „OM” może pomóc w zwiększeniu świadomości siebie i otaczającego nas świata.
 • Rezonowanie z dźwiękiem „OM” może pomóc w osiągnięciu wewnętrznej harmonii i równowagi.

Jak medytować z mantrą OM?

Medytacja z mantrą „OM” jest prosta, ale wymaga cierpliwości i regularnej praktyki. Oto ogólny sposób medytacji z mantra „OM”:

 • Wybierz ciche i spokojne miejsce, w którym będziesz mógł medytować.
 • Usiądź w wygodnej pozycji, prosto, zrelaksowany i zamknij oczy.
 • Zrób kilka głębokich oddechów, aby uspokoić umysł.
 • Zacznij powtarzać mantrę „OM” na głos lub wewnętrznie.
 • Skoncentruj się na dźwięku „OM” i próbuj wczuć się w jego rezonans.
 • Pozwól myślom swobodnie przepływać, nie skupiaj się na nich, ale wracaj do dźwięku „OM” w każdej chwili, gdy umysł zacznie wędrować.
 • Wykonuj tę praktykę przez kilka minut lub dłużej, w zależności od Twoich możliwości.

Regularna medytacja z mantrą „OM” może pomóc w pogłębieniu praktyki medytacyjnej i osiągnięciu spokoju umysłu.

Trenuj jogę online z nami!

Postaw na wiedzę i doświadczenie naszych nauczycieli. Zacznij już dziś, anuluj kiedy chcesz.

Testuj 24h gratis

Testuj nasz serwis przez 24 godziny bezpłatnie. Wykup karnet dobowy z kodem JOGA24.

Polecamy również