Dlaczego na początku praktyki recytujemy sylabę Om?

Recytacja sylaby OM to piękny sposób rozpoczęcia praktyki jogi. Jest symbolicznym oderwaniem się od świata i powierzenia Siebie i swoich czynów Najwyższemu.

Ta święta sylaba jest symbolem Boga, Najwyższej Istoty, całkowicie wolnej od cierpień i skutków działania. AUM jest dźwiękiem uniwersalnym (śabda brahman).

Filozofia uważa ten dźwięk za boski, gdyż wibracja dźwięku AUM jest najsubtelniejszym i najwyższym przejawem natury.

AUM składa się z trzech liter: a, u, m. Bez tych trzech dźwięków żadne ze słów dowolnego języka nie może się rozpocząć, rozbrzmiewać, ani zakończyć.

Dlatego wyraża początek, trwanie, koniec i stan pomiędzy. Te trzy dźwięki są uniwersalne, stanowią nasienie wszystkich słów. Litery a, u, m, symbolizują mowę (vāc), umysł (manas) i tchnienie życia (prana).

AUM jest symbolem pokory, boskości, wzniosłej siły wszechmocy i uniwersalności.

AUM oznacza urzeczywistnienie, wyzwolenie ludzkiego ducha z ograniczeń ciała, umysłu, rozumu i ego. Recytacja i medytacja tej sylaby pozwala osiągnąć połączenie z najwyższym i dostąpić spokoju, wolnego od lęku, rozpadu i śmierci.