Które lekcje są dla mnie?

Każda z prezentowanych tu lekcji jest samodzielną lekcją do praktyki. W zależności od zaawansowania  w praktyce, wybierasz odpowiedni poziom. Jeśli

Cykl praktyki jogi

Ciało ludzkie zbudowane jest w 70-80% z wody, dlatego podlega temu samemu mechanizmowi przypływów i odpływów powodowanych grawitacyjnym przyciąganiem Księżyca