Joga w pracy

Raport HealthDesk wskazał, że 79% pracowników biur odczuwa różnego rodzaju ból związany ze stresem, napięciem, brakiem ruchu i innymi negatywnymi